Activiteiten:

Na bijna twee jaar weinig of niet te hebben gezongen, zijn we op 1 febr. weer enthousiast begonnen met de repetities voor ons (na)zomerconcert.

Datums om te onthouden zijn:

22-02-22 jaarvergadering
28-06-22 laatste repetitie vóór de vakantie
30-08-22 eerste repetitie na de vakantie
18-09-22 (na)zomerconcert, Aanvang 14.30, de kerk is open om 14.00 uur.
18-12-22 Kerstconcert, Aanvang 14:30 uur. Kerk open om 14:00 uur

De concerten worden gehouden in het Witte Kerkje in Gasselte.