Geschiedenis:

De oprichting van Tonegido was in april 1926. Tonegido is de afkorting van Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht. Zie onderstaand krantenbericht

PROVINCIALE DRENTSCHE

En

ASSER COURANT

Maandag 25 april 1926

GASSELTE.

OPRICHTING ZANGVEREENIGING (25 April). – Onder leiding van den heer J. Stel, hoofd der school alhier, is eene gemengde zangvereniging opgericht, die den naam “Tonegido” ontving. Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de h.h. J. Brinks, E. Eggens, H.Jipping, H. Martens en G. Tingen. Het ledental bedraagt pl.m. 60. De lessen worden voorloopig gegeven in de nieuwe zaal van de wed. Adams De heer Stel is op het gebied der zang geen onbekende en onder zijn leiding zal het koor zeker goede vorderingen maken.

Het hoofd van de school de heer J. Stel is dus de oprichter van Tonegido. Hij was erg actief op het gebied van zang. Dat blijkt ook uit het volgende bericht van 15 jaar eerder.

Nieuwe Veendammer Courant, Dinsdag 30 september 1911

Veendammer en Pekelder Courant

Gasselte, 27 Sept. Gisterenavond werd alhier eene zangvereeniging opgericht met reeds 54 leden. Als leider zal fungeeren de heer J. Stel, hoofd der schooL Als bestuursleden zijn benoemd de dames L. den Hollander en J. Braams en de heeren H. Kuipers, J. Jipping en R. Hadderingh. De lessen zullen eens per week gedurende den winter en eens per 14 dagen des zomers worden gegeven. Togido werd voorts de naam der vereeniging.

Togido lijkt dus de voorloper van Tonegido. Uit krantenberichten blijkt dat Togido in elk geval in maart 1917 onder leiding van de heer Stel nog een uitvoering heeft gegeven. Wat er tussen 1917 en 1926 is gebeurd is ons niet bekend en dus is ook niet duidelijk waarom in 1926 een nieuwe vereniging werd opgericht onder bijna dezelfde naam.

In de vorige eeuw was de uitvoering een combinatie van een concert en een toneelstuk. De sfeer van zo’n avond is door Bart Veenstra mooi weergegeven het volgende deel van een krantenbericht.

Nieuwsblad van het Noorden, 12 april 1986

Drenthe in dizze daogen door BART VEENSTRA

FEEST!!!

…. Dat feest was een jubeleum van een zangvereniging in ’t dörp waor as ik veur ’t eerst de zun zaag. En dat feest braach herinneringen, dee mij achterum kieken en dan gaoj der van schrieven ok. Het is zo’n vittig jaor leden da ‘k as lid van dizze klup op de beun stun en in alle glorie metzung het Drents Bondslied, “Drenthe ’t land van hei en struiken, door de zusterenkring veracht.” In die daogen was dat al wat veranerd, maor we zungen der niet minder um. De klup, of beter zegd, het gemengd koor, was eigen in ’t dörp. Een begrip en as ze in de winter op de plaanken stunden veur ’t jaorfeest, dan zat aal wat het dorp in zuk har, an de lange taovels in de zaol. Het koor, nog aaltied met Tonegido as naom, daor kunnen je niet an veurbijgaon. Dat was vlidden week weer krek zo. 60 jaor bint ze gangs en daor mus wel even wat drokte van kommen. En ze waren der weer, de leden en aold-leden en toen gungt ’t mij even deur de kop, “Der is niks veranerd”. Wel staot now de jongs en wichter der zo mooi bij, zo umtrent in uniform, wichter geliek en jongs geliek. Maor ’t sfeertie was net as eer. Ze zingt wat stoerder, wat de stukken angeet, maor dat is winst. En op ’t teneel bint ze ok krek nog as jaoren leden, Drenten bint geboren komedianten en dat vuul je an aj ze op zo’n aovend gangs zeet.

Die sfeer is er nog en dat maakt Tonegido zo’n mooie vereniging…..

 

 

Toevoegen: tekst over de vereniging tussen 1926 en nu, zoals over uitvoeringen met toneel.