Geschiedenis

De oprichting

25 april 1926

De oprichting van Tonegido was in april 1926. Tonegido is de afkorting van Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht. Zie onderstaand krantenbericht

Uit: Provinciale Drentsche Courant en Asser Courant, maandag 25 april 1926

Togido, de voorloper van Tonegido

Het hoofd van de school de heer J. Stel is dus de oprichter van Tonegido. Hij was erg actief op het gebied van zang. Dat blijkt ook uit het volgende bericht van 15 jaar eerder.

Uit: Nieuwe Veendammer Courant, dinsdag 30 september 1911

Togido lijkt dus de voorloper van Tonegido. Uit krantenberichten blijkt dat Togido in elk geval in maart 1917 onder leiding van de heer Stel nog een uitvoering heeft gegeven. Wat er tussen 1917 en 1926 is gebeurd is ons niet bekend en dus is ook niet duidelijk waarom in 1926 een nieuwe vereniging werd opgericht onder bijna dezelfde naam.

Een avond met toneel en Tonegido

Door Bart Veenstra

In de vorige eeuw was de uitvoering een combinatie van een concert en een toneelstuk. De sfeer van zo’n avond is door Bart Veenstra mooi weergegeven in het volgende krantenbericht.

Klik om te vergroten
Uit: Nieuwsblad van het Noorden, 12 april 1986

Eerdere dirigenten en pianisten van Tonegido

De Dirigenten

  • In 1926 heeft de heer Stel Tonegido opgericht en is zelf enkele jaren dirigent geweest.
  • Daarna zijn meester Mulder en Pieper dirigent geweest tot 1934.
  • De heer Kranenborg heeft hen opgevolgd tot januari 1970.
  • Van 1971 tot 1976 was mevr. Reiling-Winkelman dirigent.
  • Bert Harsevoort was tot 1989 dirigent; hij overleed in februari 1989.
  • Daarna kwam Bert Scholten; tot maart 1999.
  • Hij werd opgevolgd door Bernard Slofstra, die tot februari 2002 bleef.
  • Begin 2002 is Gerry van den Berg-Müller als dirigent van Tonegido begonnen en zij bleef tot november 2016.
  • Daarna is André de Jonge ruim een jaar onze dirigent geweest.
  • Peter Stam zou daarna tijdelijk het dirigeerstokje overnemen. Het beviel hem echter zo goed, dat hij is gebleven. Op dit moment is Peter Stam nog steeds onze dirigent.

De pianisten

Pianisten, die Tonegido begeleid hebben zijn o.a.: Jan de Roos, Ria Hoving, Janny van Hoorn en Thysia Betting. Vanaf 2008 tot op heden zorgt Margreet Puite voor de begeleiding op piano.