Voor leden

Informatie voor leden

De repetitie is wekelijks op dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in Dorpshuis ‘de Trefkoel’, Achter de Brinken 6e, 9462 RH Gasselte, telefoon 0599-564770 of 06-53677345. Van 21:00 tot 21:15 is er tijdens de pauze gelegenheid om voor eigen rekening koffie of thee te drinken. Indien u de repetitie niet kunt bijwonen, dan wordt u dringend verzocht dit aan één van de bestuursleden door te geven.

De contributie

De contributie bedraagt € 20,- per maand en wordt middels automatische incasso door de penningmeester geïnd.

De bankrekening van TONEGIDO is NL75 RABO 0321 1241 89.

Muziek

De muziek wordt door de vereniging in bruikleen verstrekt. De muziekstukken worden op naam aan de leden uitgegeven. Aangezien de aanschaf van muziek duur is, worden de leden verzocht hier zuinig mee om te gaan. Aantekeningen mogen alleen in zacht potlood gemaakt worden. Indien men de eigen partij met een merkstift wil aangegeven, dan eerst een kopie maken!

Muziek, die niet meer op de lijst voorkomt, moet tijdens de repetitie worden ingeleverd bij de beheerders van de muziek Frea Hulshof of Greetje van Boven.

Muziekcommissie

Ideeën met betrekking tot de te zingen muziek kunnen worden doorgegeven aan de muziekcommissie, bestaande uit Alie Kruyt, Jannie Oortwijn, Roelie Poort, Luuk Oosting en Ep Seggers.

Kleding tijdens optredens

Heren

De kleding van de heren bestaat uit een zwart pak, wit of zwart overhemd, donkerrode of gouden vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte schoenen. Pak en vlinderstrik worden in bruikleen door de vereniging verstrekt. Hiervoor moet een eigen bijdrage betaald worden van € 25,-

Dames

De dames dragen eigen kleding, die geheel zwart moet zijn. Dit kan bestaan uit een lange jurk, lange rok of lange pantalon, jasje en/of bloes met lange mouwen, kousen en zwarte schoenen.

Kledingcommissie

Raadpleeg zo nodig even de kledingcommissie bestaande uit Jantje Sanders, Tineke Hadderingh, Greetje Docter en Gezien Oosting.