Onze leden

De leden van Zangvereniging Tonegido en de muzikale ondersteuning stellen zich aan u voor.

Ereleden 

Rieks Hospers

De heer Rieks Hospers is benoemd tot erelid van de vereniging. Hij heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap moeten beëindigen. Een lid, voor wie zingen en muziek z’n lust en z’n leven was. Hij is meer dan 58 jaar lid van Tonegido geweest. Daarnaast heeft Rieks veel voor de vereniging gedaan. Hij is bestuurslid geweest, actief betrokken bij de toneelstukken en revues, die in het verleden werden opgevoerd, heeft teksten voor liedjes geschreven en zo meer. Daarom heeft het bestuur besloten hem het erelidmaatschap te verlenen en hem een oorkonde en bloemen overhandigd voor het vele werk, dat hij voor Tonegido heeft gedaan.
Helaas is Rieks kort na het verlenen van het erelidmaatschap plotseling overleden.

Saakien Oosting

Mevrouw Saakien Oosting is begin 2023 benoemd tot erelid van de vereniging. Saakien is na 35 jaar penningmeesterschap hiermee gestopt. Dat was ze na 25 jaar al van plan, maar omdat er geen opvolger werd gevonden, is dat steeds uitgesteld. Tijdens deze periode is de contributie inning veranderd van het contant innen tijdens de repetitie naar het automatisch afschrijven van de rekening van de leden.