De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40047568.

Bestuur:

Naam Functie Adres Postcode Plaats Telefoon
Jan Kamstra voorzitter Dalkampen 18 9531 BG Borger 0599-564477
Grietje Steenbergen secretaris Zuiderdiep 201 9521 AE Nieuw-Buinen 0599-212564
Saakien Oosting penningmeester Molenstraat 1 9462 RN Gasselte 0599-564972
Frea Hulshof
Aaltje Hadderingh

Dirigent:                         Peter Stam

Pianiste:                         Margreet Puite

Repetitie:

De repetitie van het gemengd koor is wekelijks op dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in Dorpshuis ‘de Trefkoel’, Achter de Brinken 6e, 9462 RH Gasselte, telefoon 0599-564770 of 06-53677345. Van 21:00 tot 21:15 is er tijdens de pauze gelegenheid om voor eigen rekening koffie of thee te drinken.

Contributie:

De contributie voor het gemengd koor bedraagt € 17,- per maand en wordt middels automatische incasso geïnd.