Gemengd koor Tonegido uit Gasselte

Het gemengd koor bestaat al ruim 90 jaar en heeft ongeveer 41 leden, waarvan 16 sopranen, 15 alten, 7 tenoren en 6 bassen.

Ons repertoire is zeer gevarieerd, van licht klassiek tot populair en we zingen ook regelmatig in het Drents.

De repetitie is wekelijks op dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in Dorpshuis ‘de Trefkoel’ te Gasselte.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Als je belangstelling hebt, kom gewoon langs bij de repetitie of neem contact op met een van de bestuursleden (zie contactpagina).

Het koor heeft sinds juni 2018 Peter Stam als dirigent.

Margreet Puite is onze pianiste.