De leden van Zangvereniging Tonegido en de muzikale ondersteuning stellen zich aan u voor.