Contact:

Voor vragen of inlichtingen over het lidmaatschap van het gemengd koor Tonegido in Gasselte kunt uit een e-mail sturen naar

info@zangvereniging-tonegido.nl

of bellen met één van onderstaande bestuursleden.

Jan Kamstra voorzitter 0599-564477

Grietje Steenbergen secretaris 0591-232238

Jannie Oortwijn penningmeester 06-31533122